English LanguageDutch LanguageHungarian LanguagePolish Language French Language
EU-EBM Courses Logo   TOP Image
Courses
EBM Students
EBM Teachers
Assessments
EBM Students
EBM Teachers
Glossary
Handbook
EU EBM Unity
EU EBM TTT
Publications
News and events
About Us
Contacts
 
 
 


Projekt Projekt EU-EBM Unity


Medycyna oparta na dowodach naukowych (EBM - evidence based medicine) definiowana jest jako "świadome, jasno określone i rozważne stosowanie aktualnych wyników badan naukowych przy podejmowaniu decyzji odnośnie opieki nad pacjentem". David Sackett, 1996

Celem projektu EU-EBM Unity, finansowanego w ramach programu Leonardo da Vinci, jest opracowanie Europejskich Kwalifikacji w Nauczaniu EBM (European Qualification in Teaching Evidence Based Medicine), które poprawia jakość, upowszechnianie oraz ujednolica programy szkoleń z zakresu EBM w Europie. Dodatkowo poprzez zwiększenie kwalifikacji projekt pozwoli lekarzom z latwościa dostosować się do pracy w systemach zdrowotnych pozostalych krajów czlonkowskich. Projekt ten, poprawi również opiekę zdrowotna nad pacjentem, jak też wplynie na zwiekszenie mobilności i efektywności lekarzy na rynku pracy.

Opracowane w ramach projektu curriculum umożliwi zapoznanie się z pięcioma podstawowymi etapami stosowanymi w ramach praktyki klinicznej zgodnej z medycyna oprata na dowodach naukowych.

     
 


Projekt Projekt EU-EBM Trening dla Trenerów


Nauczanie EBM (EBM - evidence based medicine, medycyna oparta na dowodach naukowych) powinno nie tylko wyposażać lekarzy w niezbędna wiedzę i umiejętności, ale także wspierać postawy zgodne z EBM i zachęcać do stosowania zasad EBM. Ocena krytyczna dowodów naukowych oraz nauczanie EBM zintegrowane z praktyka kliniczna wydaje się bardziej skuteczne w poprawie istotnych punktów końcowych, w tym zmiany zachowań (Coomarasamy A, Khan KS. BMJ 2004; 329:1017).

Celem projektu EU-EBM Trening dla Trenerów jest opracowanie Europejskich Kwalifikacji w Nauczaniu EBM (European Qualification in Teaching Evidence Based Medicine), które poprawia przejrzystośc europejskiego sektora opieki zdrowotnej poprzez zaprojektowanie, opracowanie, upowszechnianie i bieżaca aktualizację europejskiego programu szkoleniowego. Jest on przeznaczony specyficznie dla trenerów EBM w opiece zdrowotnej, a jego curriculum zintegrowane z praktyka kliniczna.

Przygotowane w ramach projektu curriculum kursu "EBM Training the Trainers" dostarcza pomysló w, przykladów i narzędzi do poprawy nauczania EBM zintegrowanego w 6 różnych warunkach praktyki klinicznej.