English LanguageDutch LanguageHungarian LanguagePolish Language French Language
EU-EBM Courses Logo   TOP Image
Courses
EBM Students
EBM Teachers
Assessments
EBM Students
EBM Teachers
Glossary
Handbook
EU EBM Unity
EU EBM TTT
Publications
News and events
About Us
Contacts
 
 
 


EU-EBM Unity Project


A bizonyítékokon alapuló orvoslást úgy definiálják, mint az aktuálisan legjobb bizonyítékok lelkiismeretes, egyértelm_ és megfontolt alkalmazása az egyes páciensek ellátásával kapcsolatos döntéshozatal támogatásában.
David Sackett, 1996

Az „EU EBM Unity” projekt (amelyet a Leonardo da Vinci nemzeti ügynökség támogat) célja a „European Qualification in Evidence Based Medicine”(EBM) kialakítása, amely fejleszti az európai egészségügyi képzés min_ségét, és lehet_vé teszi az orvosoknak, hogy könnyen beilleszkedjenek más tagállamok egészségügyi ellátó rendszereibe. Alapvet_en ez a min_sítés segíteni fogja az európai páciensek ellátását és az orvosok Európán belüli mobilitását és m_ködésük hatékonyságát.

     
 


EU-EBM Oktató képzési projekt


A bizonyítékokon alapuló orvoslással (evidence based medicine: EBM) kapcsolatos képzés nem csak tudásanyaggal és szakismerettel készíti fel a gyakorló orvosokat, de el_segíti a szakmai szemléletváltást és bátorítja az EBM gyakorlati alkalmazását is. A klinikai gyakorlatba beépül_ kritikus értékeléssel és EBM oktatással hatékonyabban érhet_k el jelent_s eredmények, beleértve a magatartásbeli/attitüdinális változásokat is.

A projekt célkit_zése, hogy kifejlesszen egy európai EBM képzési min_sítést („European Qualification in Teaching Evidence Based Medicine”), amely el_segíti az európai egészségügyi szektor átláthatóságát egy olyan a klinikai gyakorlatba beépül_ európai képzési program tervezésével, fejlesztésével és tesztelésével, mely els_sorban az EBM-ben képzett egészségügyi oktatók számára készült.